Make your own free website on Tripod.com

 

ANDLAŞMA

English text

Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Eğitim ve Bilim Bakanlığı Zooloji Enstitüsü ile Centre for Entomological Studies Ankara (Cesa) (Türkiye) arasında Entomoloji ve zararlı omurgasız hayvanların biyolojik kontrolü ile ilgilidir.

Biyolojik çeşitliliğin korunması Kazakistan ve Türkiye'nin en önemli biyolojik meselelerinden birisidir. Bu konuda başarıya ulaşmak için, biyolojik zenginliği oluşturan türlerin kompozisyonu, ekoloji, biyoloji ve dağılımı ortaya çıkarma konusundaki taraf ülkelerin gayretleri işbirliği çerçevesinde düzenlenmelidir. Hayvanlar arasında böcekler en büyük ve ekolojik açıdan en önemli gruptur. Biyolojik çeşitliliğin korunmasında esas rol zararlılarla mücadelede kimyasal kontrolden ekolojik açıdan zararsız olan biyolojik metotlara bir geçişle gerçekleştirmelidir. Bu maksatla zararlılara karşı etkili biyolojik regülatörleri ortaya çıkarma konusundaki araştırmaları yaygınlaştırmak gereklidir.

Biz, Profesör Dr. A. B. Bekenov, Zooloji Enstitüsü Direktörü, ve Prof. Dr. Ahmet Ömer Koçak (Cesa), aşağıdaki maddelerle bir bilimsel işbirliği yapmak üzere bu anlaşmayı yapmış bulunuyoruz:

  1. Her iki taraf Kazakistan ve Türkiye'de Lepidoptera ve diğer böcek gruplarına ait materyal toplamak için müşterek bilimsel seyahatler yapacaklar; ayrıca zararlı Diptera ve tarım zararlılarının yeni biyo-regülatörleri üzerine bir araştırma gerçekleştireceklerdir.
  2. Taraflar Kazakistan ve Türkiye'nin kelebek ve diğer böcek faunası ile zararlı böceklerin populasyonlarını kontrol eden biyolojik etmenler hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklardır.
  3. Taraflar müşterek yayınlar hazırlayacak, entomolojik yayınların basımı konusunda yardımlaşma halinde olacaklardır.
  4. Taraflar Kazakistan'ın kelebek faunasının ve korunmaya en fazla muhtaç böcek olan gruplarının tür listesini oluşturacaklardır.
  5. Taraflar bilimsel deneyimlerini bilimsel seyahatler, eğitim ve lisans sonrası kurslar yoluyla birbirlerine aktaracaklardır.
  6. Taraflar ortak araştırmalarla ilgili bilimsel sempozyum ve seminerler düzenleyeceklerdir.
  7. Taraflar bilimsel seyahatler organize etmek ve gerçekleştirmek, aynı zamanda incelemelerin sürebilmesi amacıyla toplanmış materyallerin yurt dışına gönderilebilmesi için gerekli belgeleri temin etmek konusunda karşılıklı yardımlaşacaklardır.

Bu sözleşmenin süresi 1.9.1999 tarihinden 1.9.2004 yılına kadardır.

 

Prof. Dr. A. B. Bekenov, Direktör

Prof. Dr. Ahmet Ömer Koçak, Direktör

Zooloji Enstitüsü, Almati

Cesa

 

CESA Home Page * Researchers * Research Activities * International Expeditions * Services * Special Sources * Collections * Scientific Publications * Priamus * Miscellaneous Papers * Memoirs * SLOW PROGRAM and CD-ROMs * BWNE * CESA Ó

Updated July 19th 2000, Cesa