Make your own free website on Tripod.com

 

Pinyin kodları

Yazarken aşağıdaki pinyin harfleri yerine rakam, sembol kullanılabilir. Yazı bittikten sonra bul / değiştir ile rakamlar pinyin harflerine değiştirilebilir. Ya da "alt" tuşu ve "sayı" tuşları ile pinyin harfleri yazılabilir. Sağ iki sıradaki büyük harf pinyinler eğer çok önemli değilse sonradan değiştirilebilir.

ă 1

ě 3

i 5

ŏ 7

ŭ 9

Ă

Ā

ā 2

ē 4

ī 6

ō 8

ū *

Ě

Ē

à alt+133

è alt+138

ì alt+236

ò alt+149

ù alt+151

Ĭ

Ī

á alt+160

é alt+130

í alt+161

ó alt+162

ú alt+163

Ŏ

Ō

Á alt+181

É alt+144

Í alt+214

Ó alt+224

Ú alt+233

Ŭ

Ū

À alt+183

È alt+212

Ì alt+222

Ò alt+227

Ù alt+235