Make your own free website on Tripod.com

K.A. Efetov & G.M.Tarmann

Forester Moths

24 x 17cm, 192 sayfa, 12 renkli tablo, 241 resim, 174 çizim, ciltli.

Apollo Books, Stenstrup, DK.

1999.

ISBN 87-88757-23-4

Fiyatı: 520.- Danimarka Kronu (postalama masrafı hariç).

"Forester Moths" Lepidoptera takımında, Zygaenidae familyasının, Procrinae alt familyası içinde temsil edilen bir güve gurubudur.

Çalışma ondört bölümden oluşmaktadır. Giriş, Procrinae altfamilyasının tanımı ve bazı larva karakterleri, kromozom sayıları ile larva besin bitkilerinin değerlendirilmesi sonucunda beklenen filogenetik ilişkiler ilk dört bölümde sunulmuştur.

Beşinci bölümde verilen listede toplam 63 tür, alttürleri ve sinonimleriyle beraber yer almaktadır.

Altıncı bölüm sistematik katalog başlığı altında verilmiştir. Burada her tür orjinal referansı, tip lokaliteleri, coğrafik dağılımı, besin bitkileriyle birlikte ele alınmıştır. Ayrıca Jordanita cinsi içinde Tremewania ve Adscita cinsi içinde Procrita altcinsleri ilk defa tanımlanarak bilim alemine sunulmuştur.

Yedinci bölümde bütün cins, altcins ve türlere ait düzenlenen teşhis anahtarları verilmiştir. Bu anahtarlar çizilen kanat damarlanması, anten yapıları, ekstremiteler, kanat pulları ile desteklenmiştir.

Erkek ve dişi, genital organlarına ait çizimler sekizinci bölümde sunulmuştur.

Dokuzuncu bölümde Efetov'un gözlemleri değerlendirilmiş, Jordanita ve Adscita'ya ait altı türün erken gelişme safhaları anlatılmıştır.

Onuncu bölümde Procrinae parazitleri ile ilgili yeni kayıtlara yer verilmiştir.

Teşekkür, onbirinci bölümde yer almaktadır.

Ergin güveler (!), erken gelişme dönemleri, besin bitkileri ve biotoplarla ilgili renkli resimler onikinci bölüm altında toplanmıştır.

Seçilmiş referanslar onüçüncü bölümde yer almaktadır.

Eserde son olarak lepidoptera isimlerinin, taksonların yazarlarının ve larva besin bitkilerinin indekslerine yer verilmiştir.

Kitabın yazarlarından Ukraynalı Prof. Dr. Konstantin A. Efetov 1987 yılından beri Procrinae ile ilgili araştırmalar yayınlayarak bilime önemli katkılar sağlamıştır. Gerhard Tarmann ise 1975 yılından bu yana bilim aleminin Procrinae üzerine uzmanlaşmış, sadece Palaearktik bölgede değil, aynı zamanda diğer tropikal zygaenidlere de ilgi duyan, dünyaca tanınmış Avusturyalı bir bilim adamıdır. Procrinae ile ilgili yıllardan beri beklenen böyle kapsamlı bir kitap için sadece bu iki bilim adamı yazar olarak önerilebilirdi. "Forester Moths" bu gruba ilgi duyan öğrencilerden profesyonel araştırıcılara kadar her okuyucu için yararlı olacak modern bir el kitabı niteliğindedir. Dikkatle hazırlanmış bir metinden başka, titizlikle çizilmiş şekiller, renkli tablolar, zengin bir bibliyograyfa, "Apollo Books" yayınevinin sıcak ve sempatik baskısı, bu esere okuyucuyu her zaman bağlayabilecek bir nitelik kazandırmaktadır. Bilimsel niteliği ve basım kalitesinin yanında uygun fiyatla piyasaya sunulmuş olması bu eseri kısa zamanda layık olduğu seviyeye ulaştıracaktır. Konuya ilgi duyan her araştırıcının kütüphanesinde yer alması gereken bir eserdir. Prof. Dr. Ahmet Ömer Koçak, 19 Mayıs,2000. geri

 CESA Home Page * Researchers * Research Activities * International Expeditions * Services * Special Sources * Collections * Scientific Publications * Priamus * Miscellaneous Papers * Memoirs * SLOW PROGRAM and CD-ROMs * BWNE * CESA Ó

Updated May 19th,2000 Cesa