Make your own free website on Tripod.com

 

 C.M.Naumann, G.M.Tarmann & W.G.Tremewan

The Western Palaearctic Zygaenidae

24 x 17cm, 304 sayfa, 12 renkli tablo, 177 çizim ve siyah & beyaz fotoğraf. Dağılım haritaları. Ciltli.

Apollo Books, Stenstrup, DK.

1999.

ISBN 87-88757-15-3

Fiatı: 600.- Danimarka Kronu (postalama hariç).

"The Western Palaearctic Zygaenidae" adlı eser, genel ve sistematik olmak üzere iki ana bölüm altında ele alınmıştır. Genel bölüm içerisinde sırasıyla şu ana başlıklara yer verilmiştir. Giriş, sistematik ve filogeni, zygaenidlerin yaşam dönemleri, yapılar ve fonksiyonları alt başlığı altında erken gelişim safhaları ve ergin dönem, duygu organları ve yönelme, beslenme, genetik ve bireysel varyasyonlar, zoocoğrafya, fosil kayıtları, ekoloji ve davranış, indikatör olarak Zygaenid türleri, besleme, toplama teknikleri, Zygaenidae araştırmalarının tarihçesi, anadildeki isimler ve seçilmiş yayın listesi. Sistematik bölüm içerisinde yer alan ana başlıklar ise şunlardır. Batı Palaearktik Bölgesinde bulunan Zygaenid'lerin alt familya, cins, altcins ve tür kategorilerindeki taksonlarının listesi, taksonlar, ilaveler ve indeks. Taksonlar bölümünde her kategorideki taksonun morfolojik, biyolojik özellikleri açıklanmış, bunlar için teşhis anahtarları düzenlenmiştir. Türler için erkek ve dişi genital organlar, varyasyonlar, dağılım, ekoloji, davranış, erken gelişim safhalarının morfolojisi, besin bitkileri ve yayılış haritaları verilmiştir.

Kitabın üç yazarı da yıllardan beri Zygaenidae taksonomisi, biyoloji ve ekolojisi üzerine değerli araştırmalar yayınlamış bilim adamlarıdır. Zygaenidae ile ilgili bu yayında ilk defa bu kadar kapsamlı bilgi ve resm bir arada okuyucuya sunulmaktadır. Eser, bu gruba ilgi duyan öğrencilerin yanısıra profesyonel araştırıcılara da yararlı olacak modern bir el kitabı niteliğindedir. Kitabın genel bölümünde bahsedilen konuların sıralanışı her ne kadar karışık görünüyor ise de, titizlikle çizilmiş şekiller, renkli tablolar, zengin bir bibliyograyfa, "Apollo Books" yayınevinin mükemmel baskısı, bu esere okuyucunun ilgisini çekecek niteliktedir. "Forester Moths" adlı eserle kıyasla fiyatının daha yüksek olması, basım kalitesine bağlıdır. Yine de uygun fiyatla piyasaya sunulması bu eseri de kısa zamanda okuyucuya tanıtacaktır. Konuya ilgi duyan her araştırıcının kütüphanesinde yer alması gerekli bir eserdir. Prof. Dr. Ahmet Ömer Koçak, 19 Mayıs,2000. geri

CESA Home Page * Researchers * Research Activities * International Expeditions * Services * Special Sources * Collections * Scientific Publications * Priamus * Miscellaneous Papers * Memoirs * SLOW PROGRAM and CD-ROMs * BWNE * CESA Ó

Updated May 19th,2000 Cesa